Hvem er vi i JCI Molde?

JCI (Junior Chamber International) er en organisasjon for unge mennesker mellom 18 og 40 år som ønsker personlig utvikling og ledertrening. Vi gir unge mennesker muligheten, gjennom samfunnsengasjerte prosjekter og trening, til å utfordre seg selv og overvinne egne begrensninger.

Vår visjon er et mer inkluderende og bærekraftig samfunn, et samfunn som tar vare på miljø og ser potensial i alle mennesker som belønner innovasjon og kreativitet, og som kan jobbe sammen mot samme mål. Vi bor i et samfunn, lokalt og internasjonalt, som stadig endrer seg. Dette samfunnet trenger unge engasjerte mennesker som er modige, endrings-dyktige og ansvarsfulle.

Det er grunnen at JCI Molde er her: vi utvikler «the leaders of tomorrow». Modige ledere som inspirerer positive endringer i sine miljøer, er det politikk, næringslivet, sportsklubber, arbeidssammenheng eller hva som helst.

Derfor skaper vi stadige nye samfunnsengasjerte prosjekter, fordi gjennom prosjekter forstår vi samfunnet, vi identifiserer behov, vi treffer folk. Gjennom prosjekter og kunnskap skaper vi ledere som er rollemodeller og som er klare til fremtiden som kommer.

Det gjør vi i JCI Molde hver dag, ved å inkludere flyktninger og innvandrere i vår daglige drift.

Som medlem vil du få en merkbar personlig utvikling gjennom prosjektarbeid, styrearbeid, kurs eller praktisk trening, «learning by doing». Les mer om JCI Norge.

Viktige samfunnsprosjekter for JCI Molde er Innflytterdagen og Kids First.

Ønsker du å vite mer om oss, delta på et kurs, bidra til et prosjekt? Har du en idé du ønsker å drøfte med oss? Ta gjerne kontakt oss på molde@jci.no, besøk og følg oss på facebook.

Kontaktperson:
President JCI Molde
Anita Zizzari
E-post: molde@jci.no
Mobil: 98087814