Personvernerklæring GDPR (Småjobbnett, JCI Molde)

For deg som ønsker å registrere deg på Småjobbnett (oppdragsgiver og oppdragstaker).

Denne personvernerklæringen gjør rede for håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve Småjobbnetts tjenester overfor brukere og andre vi jobber med.
Behandlingsansvarlig i organisasjonen er JCI Moldes styre om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til molde@jci.no

Vi innhenter navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å kunne drive Småjobbnett og for at oppdragsgivere kan ta kontakt med oppdragstakere. I tillegg trenger Småjobbnett kontaktinformasjon for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til Småjobbnett. Når man melder seg inn i Småjobbnett samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen (JCI Molde) bruker personopplysninger til, eksempelvis kurstilbud, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer mm. Ved avsluttet brukerkonto slettes dine personopplysninger.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet småjobbnett.no bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.

Brukervilkår

Småjobbnett er en tjeneste på internett der privatpersoner (oppdragstakere) kan legge ut småjobber de kan fullføre. Oppdragsgivere kan gjennom denne tjenesten ta kontakt for å utføre det arbeidet som står beskrevet.

Ved å registrere deg på tjenesten aksepterer du samtidig de til enhver tid gjeldende brukervilkår for Småjobbnett. Ved vesentlige endringer av vilkårene vil brukere få varsel sendt til sin registrerte e-postadresse 30 dager før de nye vilkårene gjøres gjeldende.

Brukeren er selv ansvarlig for at de opplysninger som oppgis på profilen til enhver tid er korrekte. Videre er Brukeren ansvarlig for at profilen inneholder relevante og riktige opplysninger om det arbeidet som tilbys. Brukeren er ansvarlig for at all brukerpublisert innhold som publiseres på Småjobbnett ikke er lovstridig, eller på annen måte urimelig eller støtende. Småjobbnett, JCI Molde og samarbeidpartnere er ikke ansvarlig for brukerens brudd på brukervilkårene eller lovgivningen, og brukeren skal holde Småjobbnett, JCI Molde og samarbeidspartnere skadesløs for ethvert ansvar som måtte følge av slike forhold.

Småjobbnett forbeholder seg retten til å ta i bruk materiale publisert av brukere, også på andre sider og i andre sammenhenger. Brukerpublisert materiale på Småjobbnett kan bli benyttet i markedsføring av tjenesten. Brukeren samtykker å motta e-poster relatert til jobben som legges ut på Småjobbnett. Brukeren samtykker også til å motta nyhetsbrev fra Småjobbnett tilsendt elektronisk. E-poster og nyhetsbrev fra Småjobbnett kan også inneholde informasjon og markedsføring fra våre samarbeidspartnere. Brukeren kan selv melde seg av nyhetsbrevet.

Dersom en småjobb/oppdrag eller en profil anses for å være i strid med brukervilkårene, har Småjobbnett rett til å fjerne eller endre denne. Innhold fra brukeren som er i strid med brukeravtalen eller norsk lov, må ikke lastes opp eller publiseres på Småjobbnett. Brudd på bestemmelsen her kan medføre utestengning fra tjenesten.

Det er ikke lov å publisere innhold som
– er diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende. Mobbing og hetsende utsagn er også forbudt,
– strider mot markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven,
– krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter,
– annet innhold som er i strid med Norsk lov eller som er egnet til å støte eller krenke andre.

Småjobbnett er gratis å bruke for oppdragstakere og oppdragsgivere.
Småjobbnett er ikke en jobbformidling eller rekruttering tjeneste. Småjobbnett er ikke en del av avtalen mellom brukerne (oppdragstakere og oppdragsgivere), og har intet ansvar for eventuelle forhold som oppstår i avtaleforholdet dem imellom. Brukerne bør inngå konkrete avtaler med den enkelte før utførelsen av det enkelte oppdrag. Småjobbnett, JCI Molde og samarbeidspartnere er ikke part og bærer intet ansvar under slike avtaler.

Småjobbnett, JCI Molde og samarbeidpartnere kan ikke holdes ansvarlig for utførte småjobber, tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes.
Småjobbnett tilstreber å tilby seriøse småjobber til sidens brukere. Småjobbnett anser det derfor som ønskelig at sidens brukere sender tilbakemeldinger/evalueringer etter at oppdraget er fullført. Småjobbnett påtar seg ikke ansvar for eventuelle brukerevalueringer som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. Oppdragsgivere kan skrive tilsvar til slike evalueringer som her er omtalt. Småjobbnett påtar seg ikke ansvar for eventuelle tilsvar som oppfattes som krenkende, støtende, usanne eller på en hvilken som helst annen måte urimelige. For å kunne sende en tilbakemelding/evaluering kreves fullt navn av brukeren. Vi tillater ikke anonyme tilbakemeldinger/evalueringer. Evalueringene kan bli publisert med fullt navn.

Småjobbnett forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tekst i profil, dersom teksten inneholder formuleringer i forhold til utførelsen av oppdraget som anses for å kunne være i strid med god forretningsskikk eller lover og regler, eller dersom teksten på annen måte anses som støtende eller upassende. Småjobbnett pådrar seg ikke noen form for ansvar ved fjerning eller endring av tekst. Ved mistanke om handlinger som er i urettmessige eller i strid med god skikk fra brukerens side, herunder fiktive eller villedende profiler, vil Småjobbnett kunne sette brukeren i karantene, med melding om å kontakte Småjobbnett omgående. Inntil brukeren tar kontakt for å oppklare situasjonen, vil tilgangen til tjenesten være redusert eller sperret for brukeren.