Reglene for skattefrie småjobber

Småjobber og tjenester
Inntekt fra lønnet arbeid er skattepliktig. Reglene om skattefritak på noen typer småjobber er ment som en forenkling for oppdragsgiverne, og ikke nødvendigvis for at oppdragstakere skal få inntekt som ikke skal skattlegges.

For at du skal kunne ta i mot lønn etter forenklet ordning, kan du ikke være selvstendig næringsdrivende innen samme fagfelt som oppdraget gjelder.

For arbeidsoppdrag som ikke er i arbeidsgivers hjem, er grensen for skattefri lønn 1 000 kroner per år. Skattefritaket er utvidet til 6 000 kroner i de tilfeller lønnsmottakeren utfører arbeid i betalerens eget hjem eller fritidsbolig.

Les mer og test om dette er aktuelt for deg på handlehvitt.no

Småjobber kan bli til virksomhet
Utfører du mange oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, kan dette bli vurdert som virksomhet. Dersom du tar imot betaling for oppdrag i så stort omfang at det må anses som virksomhet, skal du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for virksomheten. Da kan det også være at virksomheten er merverdiavgiftspliktig.

Kontakt oss dersom du er i tvil. Dersom aktiviteten er mer hobbypreget, inkluderes som oftest flere momenter i den konkrete vurderingen, for eksempel om man har inntekt fra annet arbeid. I regelverket er det ikke en beløpsgrense for når en aktivitet blir til virksomhet. Det blir alltid en konkret vurdering i hvert tilfelle av hvorvidt den samlede aktiviteten oppfyller de generelle vilkårene for å drive virksomhet.

Mottatt lønn fra småjobber? Sjekk skattemeldingen
Da må du stryke beløpet i skattemeldingen din. Rettelsen er nødvendig for at du skal unngå at lønnen blir skattlagt.

Småjobber og hjelp i hjemmet
Du kan utbetale inntil 6000 kroner i året skattefritt til en annen privatperson som utfører arbeid for deg hjemme, på hytta eller på bilen.

For at du skal kunne benytte deg av denne skattefrie ordningen må alle kriteriene under oppfylles:

Regelen om 6000 kroner gjelder for hver husstand, ikke for hver person i husstanden
Arbeidet skjer i hjemmet, på hytta eller på bilen
Du betaler som privatperson, ikke som et firma
Den som jobber for deg har ikke firma i samme bransje
Den som tar oppdraget kan kun ta et par slike jobber i året, blir det mer regnes dette som næringsvirksomhet
Oppdraget må være mellom to privatpersoner.
Selv om man er to i det private hjemmet, kan ikke hver av dem betale ut det skattefrie beløpet til én og samme arbeidstaker.
Du kan imidlertid ta på deg flere småjobber i løpet av året, så lenge du ikke mottar mer enn 6.000 kroner fra hver enkelt oppdragsgiver.

Som privat forbruker kan du betale noen til å hjelpe deg med småjobber i hjemmet som snømåking, gressklipping, vasking etc for inntil 6000 kr i året skattefritt. Reglene om skattefritak på noen typer småjobber er ment som en forenkling for oppdragsgiverne (du som privatperson), og ikke nødvendigvis for at oppdragstakere (nabojenta etc) skal få inntekt som ikke skal skattlegges.

Små utbetalinger – skriv ned beløpet
For å få oversikt over over disse utbetalingene bør du skrive ned beløpene for å vite når grensen passeres på 6 000 kroner. Når denne passeres må alt rapporteres i Skjema om lønnet arbeid i hjemmet. Få mer informasjon les mer.

Småjobb eller næring?
Benytter du deg av andre typer småjobber etter denne regelen, bør du kanskje tenke deg litt om. Den som skal utføre jobben hos deg kan nemlig ikke gjøre dette for mange ulike husstander, da driver vedkommende næringsvirksomhet. Personen kan heller ikke være selvstendig næringsdrivende innen samme fagfelt som oppdraget gjelder. Har vedkommende et snekkerfirma, kan han ikke ta oppdraget hos deg som privatperson.

Gjelder forsikringen din?
Forsikringsbransjen har innlemmet privatpersoners ansvar etter yrkesskadeforsikringsloven i de fleste hjem-, villa- og innboforsikringer. Dette betyr at arbeideren kan ha yrkesskadeforsikring når gjennomsnittlig arbeidstid utgjør mer enn ti timer per uke.

Derimot vil en skoleelev eller student som får i oppdrag å male en privatpersons hus (under ti timer på en uke), ikke vil være dekket av yrkesskadeforsikringer.

Når privatpersoner (f.eks en snekker) utfører en jobb på fritiden, gjelder ikke bygg-og anleggforsikring eller ansvarsforsikring som er tegnet av firmaet vedkommende arbeider for. Vedkommende kan heller ikke dokumentere arbeidet fra et firma og du står uten dokumentasjon på den jobben som er gjort.

Kvalifisert?
Har vedkommende kvalifikasjoner til å utføre jobben? Hva om vaskehjelpen brukt så mye vann på parketten at gulvet er blitt ødelagt? Eller hva om maleren har benyttet vannbasert maling på husveggen ute?

Det kan derfor være lurt å undersøke om de eller den som skal utføre jobben har riktig fagkompetanse. Les mer om riktig fagkunnskap, kompetanse og sertifisering.

Hvis alle kriterier over er oppfylt, med men ikke det at arbeidet skjer utenfor hjemmet, hytta eller med bilen, er det inntil 1000 kroner som er skattefritt beløp.

Skal du betale noen mer enn 6000 kroner i løpet av ett år gjelder egne regler.

 

Les mer om regler for småjobber:

Handlehvitt
Arbeidstilsynet
Skatteetaten